نزدیک ترین دوره های آموزشی

نزدیک ترین دوره های آموزشی

دوره آموزشی هیدرولیک صنعتی - اصفهان

تاریخ اجرا : شنبه 30 شهریورماه تا دوشنبه 1 مهرماه 98 

ساعت اجرا : 8 الی 16

مدت زمان دوره : 24 ساعت

حداکثر نفرات شرکت کننده : 12 نفر

مدرس : مهندس کریم سبوحی

 

دوره آموزشی هیدرولیک صنعتی - اصفهان

تاریخ اجرا : روزهای زوج از دوشنبه 1 مهرماه 98

ساعت اجرا : 16 الی 20

مدت زمان دوره : 24 ساعت - 6 جلسه

حداکثر نفرات شرکت کننده : 12 نفر

مدرس : مهندس کریم سبوحی

 

دوره آموزشی هیدرولیک پیشرفته - اصفهان

تاریخ اجرا : پنج شنبه ها از  28 شهریورماه

ساعت اجرا : 8 الی 12

مدت زمان دوره : 24 ساعت - 6 جلسه

حداکثر نفرات شرکت کننده : 12 نفر

مدرس : مهندس کریم سبوحی

* کلیه مباحث به صورت کاملا عملی و بر روی تجهیزات آموزشی فستو ارائه می گردد.

برای آشنایی با سیلابس آموزشی اینجا را کلیک کنید.