درباره ما

درباره ما

کیان کنترل هیدرولیک با تکیه بر پشتوانه قوی علمی و فنی کارشناسان خود در زمینه های آموزش ، مشاوره ، طراحی ، به روز رسانی و راه اندازی سیستم های هیدرولیک صنعتی فعالیت خود را از سال 1388 بصورت دپارتمانی مستقل در شرکت مهندسی کیان کنترل آغاز نمود . همچنین تامین تجهیزات هیدرولیک از برندهای بنام این عرصه مانند Eaton-Vickers ، Rexroth ، Duplomatic ، Roquet ، Oleoweb ، Dexter ... از جمله فعالیت های این واحد می باشد .

Based on the strong scientific and technical support of its experts in the field of training, consulting, designing, updating and commissioning of industrial hydraulic systems,"Kian Hydraulic" started its operation in 2009 as an independent department at Kian Control Engineering Company. Also, the supply of hydraulic equipment from such brands as Eaton-Vickers, Rexroth, Roquet, Oleoweb, Dexter ... is one of the activities of this unit.