تجهیزات آموزشی

تجهیزات آموزشی

این واحد با توجه به نیاز تخصصی صنایع کشور، توانایی تجهیز کارگاه های آموزشی در زمینه علوم هیدرولیک، پنیوماتیک و مکاترونیک با قطعات با کیفیت و کارایی بالا را دارد.

- طراحی و ساخت تجهیزات آموزشی هیدرولیک صنعتی

- طراحی و ساخت تجهیزات آموزشی پنیوماتیک

- طراحی و ساخت تجهیزات آموزشی مکاترونیک

خدمات انجام شده به موسسات آموزشی :

  • تجهیز کارگاه های آموزشی مکاترونیک ، هیدرولیک و پنوماتیک سازمان فنی و حرفه ای استان اصفهان
  • تجهیز کارگاه هیدرولیک ، پنوماتیک و مکاترونیک دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر
  • تجهیز کارگاه هیدرولیک و پنوماتیک دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
  • تجهیز کارگاه هیدرولیک دانشگاه مهاجر
  • و ساخت و مونتاژ تجهیزات آموزشی هیدرولیک متنوع برای آموزشگاه های خصوصی

 

تمامی قطعات استفاده شده در پکیج های آموزشی از بهترین برند های دنیا بسته به سفارش مراکز آموزشی می باشد.

This department, with the specialty of the country's industries, is capable of equipping workshops in the field of hydraulic, pneumatic and mechatronics sciences with high quality components.

- Design and construction of industrial hydraulic learning systems

- Designing and manufacturing of pneumatic learning systems

- Designing and manufacturing of mechatronics learning systems