دوره های آموزشی

این دپارتمان برگزار کننده دوره های آموزشی 100 درصد عملی به همراه تجهیزات آموزشی به روز با استانداردهای شرکت فستو آلمان می باشد.

دوره های قابل اجرا در کیان هیدرولیک

- هیدرولیک صنعتی   Modern Industrial Hydraulic

- هیدرولیک پیشرفته  Advanced Hydraulic

- الکترو هیدرولیک  Electro Hydraulic

- پروپورشنال هیدرولیک  Proportional Hydraulic

- عیب یابی و نگهداری سیستم های هیدرولیک  Troubleshooting & Maintenance Hydraulic

- ایمنی در سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک  Safety in Hydraulic and Pneumatic

- نرم افزار های سیمولاتور مانند Fluidsim و Automation Studio

- دوره های اختصاص با توجه به سیستم های هیدرولیک صنایع مختلف اعم از فولاد، سیمان، نفت و صنایع تولیدی ، مونتاژ و پرسکاری   

Exclusive courses on hydraulic systems of various industries like: Petrochemical, Steel, Cement,.... industrial companies.

 

هیدرولیک صنعتی

سرفصل دوره آموزشی هیدرولیک صنعتی - فستو

هیدرولیک پیشرفته

سرفصل دوره آموزشی هیدرولیک پیشرفته - فستو

الکترو هیدرولیک

سرفصل آموزشی الکترو هیدرولیک - فستو

هیدرولیک پروپورشنال

سرفصل دوره آموزشی هیدرولیک پروپورشنال

عیب یابی و نگهداری هیدرولیک

سرفصل دوره آموزشی عیب یابی و نگهداری سیستم های هیدرولیک

سمینار آموزشی ایمنی

سمینار کوتاه مدت آموزشی ایمنی در سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک